Line Up Channel (SEC)

รางลายอัพ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ รางเหล็กที่ใช้สำหรับ ยึดติดกับผนังของอาคารเพื่อรองรับการเดินสายเคเบิ้ล ใช้ควบคู่กับลายอัพแคล้มสำหรับการจับสายเคเบิ้ล
  • ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

 

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
รางลายอัพ 1.2 M. SEC-LUC-01 75.00