BOX

บ๊อกซ์ SEC (Electrical Box SEC)

  • คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทบ๊อกซ์ ที่ใช้สำหรับการเป็นจุดพักสายไฟฟ้า, จุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ, จุดแยกสายไฟฟ้า หรือจุดเชื่อมต่อ เพื่อเดินงานระบบไฟฟ้าและงานระบบสัญญาณ
  • อุปกรณ์บ๊อกซ์ SEC มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อรองรับทุกการใช้งานเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

Showing 1–16 of 39 results