CLAMP

แคล้ม SEC (Electrical Clamp SEC)

  • คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทแคล้ม ที่ใช้สำหรับการจับ, ยึด, แขวน หรือ ประกบท่อร้อยสายไฟ เพื่อเดินงานระบบไฟฟ้าและงานระบบสัญญาณ
  • อุปกรณ์แคล้ม SEC มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อรองรับทุกการใช้งานเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

Showing all 11 results