Cable Tie Mount (SEC)

แป้นกาว SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ แป้นที่ใช้สำหรับ แปะยึดไว้ที่เพดานหรือผนังเพื่อรองรับเคเบิ้ลไทร์ตอนรัดสายไฟฟ้า
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี

 

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
แป้นกาว 20มม. SEC-CTM-01 2.00
28มม. SEC-CTM-02 3.00