I.M.C. Conduit Close Up Plug (SEC)

ลูกอุดท่อหนา SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ ลูกอุดที่ใช้สำหรับ อุดท่อหนา IMC / RSC เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปขณะกำลังเดินระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี

 

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
ลูกอุดท่อหนา 1/2″ SEC-ICP-01 1.75
3/4″ SEC-ICP-02 2.50
1″ SEC-ICP-03 4.00