STAINLESS STEEL

อุปกรณ์ไฟฟ้า รุ่นเหล็กสแตนเลส SEC (Stainless Steel SEC)

  • คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากเหล็กสแตนเลส ใช้สำหรับการเดินงานระบบไฟฟ้าและงานระบบสัญญาณ
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า SEC รุ่นเหล็กสแตนเลส มีสินค้าให้เลือกใช้ เช่น แคล้มฟันจระเข้ สแตนเลส, แคล้มวงเดือนจับท่อ EMT / IMC / RSC สแตนเลส, ล็อคนัท สแตนเลส และ ฝาปิด เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ สแตนเลส
  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

Showing all 6 results