Octagon Box (SEC)

อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กแปดเหลี่ยมที่ใช้สำหรับ ติดตั้งบนเพดานหรือผนังเพื่อยึดอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (โคมไฟ), พัดลม, ใช้เป็นจุดพักสายไฟฟ้า, จุดแยกสายไฟฟ้า หรือจุดเชื่อมต่อ
  • ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • มีรุ่นความหนา 0.8 มม., 1.0 มม. และ 1.2 มม.
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Type QTY / Box Product Code Unit Price (S) Product Code Thickness 1.0 mm.
Unit Price
Product Code Thickness 1.2 mm.
Unit Price
อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ ตื้น 1/2″ x 3/4″ 100 S-OB-01 15.00 SEC-OB10-01 30.00 SEC-OB12-01 44.00
ตื้น ทึบ 100 S-OB-02 15.00 SEC-OB10-02 30.00 SEC-OB12-02 44.00
ตื้น ก้นทะลุ 100 S-OB-03 16.00 SEC-OB10-03 32.00 SEC-OB12-03 48.00
ลึก 1/2″ x 3/4″ 100 S-OB-04 19.00 SEC-OB10-04 38.00 SEC-OB12-04 54.00
ลึก ทึบ 100 S-OB-05 19.00 SEC-OB10-05 38.00 SEC-OB12-05 54.00
ลึก ก้นทะลุ 100 S-OB-06 20.00 SEC-OB10-06 40.00 SEC-OB12-06 58.00