Handy Box 2″x4″ (SEC)

แฮนดี้บ๊อกซ์ 2″x4″ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กขนาด 2″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้า, จุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ, จุดแยกสายไฟฟ้า หรือจุดเชื่อมต่อ
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกผนัง ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • มีรุ่นความหนา 0.8 มม., 1.0 มม. และ 1.2 มม.
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Type QTY / Box Product Code Unit Price (S) Product Code Thickness 1.0 mm.
Unit Price
Product Code Thickness 1.2 mm.
Unit Price
แฮนดี้บ๊อกซ์ ตื้น 1/2″ x 3/4″ x 1/2″ 100 S-HB-01 10.00 SEC-HB10-01 20.00 SEC-HB12-01 36.00
ตื้น 1/2″ ล้วน 100 S-HB-02 10.00 SEC-HB10-02 20.00 SEC-HB12-02 36.00
ตื้น ก้นทะลุ 100 S-HB-03 11.00 SEC-HB10-03 22.00 SEC-HB12-03 38.00
ลึก 1/2″ x 3/4″ x 1/2″ 100 S-HB-04 15.00 SEC-HB10-04 30.00 SEC-HB12-04 44.00
ลึก 1/2″ ล้วน 100 S-HB-05 15.00 SEC-HB10-05 30.00 SEC-HB12-05 44.00
ลึก 3/4″ ล้วน 100 S-HB-06 15.00 SEC-HB10-06 30.00 SEC-HB12-06 44.00
ลึก ทึบ 100 S-HB-07 15.00 SEC-HB10-07 30.00 SEC-HB12-07 44.00
ลึก ก้นทะลุ 100 S-HB-08 16.00 SEC-HB10-08 32.00 SEC-HB12-08 46.00