Wire Nut

วายนัท

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าด้วยกันโดยการขันอัดสายไฟเข้าไปในตัววายนัท ภายในจะมีตัวสปริงทำหน้าที่ยึดสายไฟให้แน่นติดกับตัววายนัท สามารถช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ณ จุดเชื่อมต่อสายไฟ
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี

 

Category:

Description

CATALOG NUMBER SIZE @ QTY
SEC-WNP-01 (BLUE) 0.5-1 MM. 0.9 5,000
SEC-WNP-02 (ORANGE) 2 X 1.5 MM. 1.25 10,000
SEC-WNP-03 (YELLOW) 2 X 4 MM. 1.25 5,000
SEC-WNP-04 (RED) 2 X 6 MM. 1.75 2,500
SEC-WNP-05 (GRAY) 2 X 10 MM. 6 1,000