F.S.C.C. Box 2″x4″ (SEC)

เอฟ.เอส.ซี.ซี.บ๊อกซ์ 2″x4″ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์ขนาด 2″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้า, จุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ, จุดแยกสายไฟฟ้า หรือจุดเชื่อมต่อ ใช้กับงานที่ต้องการความแข๊งแรงและมีความทนทาน
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร สามารถป้องกันละอองน้ำได้ (ไม่ควรใช้ เอฟ.เอส.ซี.ซี.บ๊อกซ์ เป็นจุดยึดสวิทซ์ปลั๊กและเต้ารับในที่เปียกชื้น)
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี

 

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
เอฟ.เอส.ซี.ซี.บ๊อกซ์ 2″x4″ 1/2″ SEC-FSCCB24-01 70.00
3/4″ SEC-FSCCB24-02 70.00