F.S.C. Box 4″x4″ (SEC)

เอฟ.เอส.ซี.บ๊อกซ์ 4″x4″ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์ขนาด 4″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้า, จุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ หรือจุดเชื่อมต่อ ใช้กับงานที่ต้องการความแข๊งแรงและมีความทนทาน
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร สามารถป้องกันละอองน้ำได้ (ไม่ควรใช้ เอฟ.เอส.ซี.บ๊อกซ์ เป็นจุดยึดสวิทซ์ปลั๊กและเต้ารับในที่เปียกชื้น)
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
เอฟ.เอส.ซี.บ๊อกซ์ 4″x4″ 1/2″ SEC-FSCB44-01 81.50
3/4″ SEC-FSCB44-02 81.50
1″ SEC-FSCB44-03 92.50