F.S. Box 4″x4″ (SEC)

เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 4″x4″ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์ขนาด 4″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้า หรือจุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ ใช้กับงานที่ต้องการความแข๊งแรงและมีความทนทาน
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร สามารถป้องกันละอองน้ำได้ (ไม่ควรใช้ เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ เป็นจุดยึดสวิทซ์ปลั๊กและเต้ารับในที่เปียกชื้น)
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 4″x4″ 1/2″ SEC-FSB44-01 77.00
3/4″ SEC-FSB44-02 77.00
1″ SEC-FSB44-03 84.00