Beam Clamp (Gold / Silver)

แคล้มฟันจระเข้ (ชุบรุ้ง / ชุบขาว)

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ แคล้มเหล็กที่ใช้สำหรับ ยึดโครงหรือแผ่นเหล็กขึ้นรูปโดยวิธีการขันน็อตให้แน่นเพื่อรองรับการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ใช้ควบคู่กับแคล้มวงเดือนสำหรับการจับท่อร้อยสายไฟฟ้า
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

 

Category:

Description

CATALOG NUMBER SIZE THICKNESS @
SEC-MCC-01 1S 1 – 12 17.5
SEC-MCC-02 1 1 – 16 17.5
SEC-MCC-03 1W 5 – 20 87
SEC-MCC-04 2W 17 – 32 210
SEC-MCC-05 3W 17 – 45 350