C-Channel (SEC)

รางตัวซี SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ รางเหล็กรูปตัวซีที่ใช้สำหรับ ยึดติดกับเพดานหรือผนังของอาคารเพื่อรองรับการเดินท่อร้อยสายไฟ ใช้ควบคู่กับแคล้มประกับจับท่อบาง EMT / หนา IMC / หนา RSC สำหรับการจับท่อร้อยสายไฟ
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

 

Category:

Description

Product Name Type Product Code Unit Price (S) Product Code Unit Price (SEC 1.0 mm.) Product Code Unit Price (SEC 1.2 mm.) Product Code Unit Price (SEC 1.5 mm.)
รางตัวซี ตื้น 40 x 1200 x 25 S-CH-01 100.00 SEC-CH10-01 130.00 SEC-CH12-01 190.00 SEC-CH15-01 250.00
ลึก 40 x 1200 x 40 S-CH-02 120.00 SEC-CH10-02 180.00 SEC-CH12-02 240.00 SEC-CH15-02 290.00