Preformed Dead End : Coated

พรีฟอร์มเดดเอ็นหุ้ม

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การรัดสายไฟโดยการร้อยสายไฟเข้ากับตัวยึด สามารถช่วยกระจายแรงดึงสายทำให้สามารถรองรับการดึงสายไฟได้มากกว่าตัวนำสายไฟปกติ ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์นี้ยังสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของสายไฟ เช่น การหักงอ และ การถลอกของสายไฟได้
  • พรีฟอร์มเดดเอ็นเปลือยใช้กับสายไฟที่ไม่มีฉนวน
  • พรีฟอร์มเดดเอ็นหุ้มใช้กับสายไฟที่มีฉนวน
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากลวดอลูมิเนียมคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
พรีฟอร์มเดดเอ็นหุ้ม 16 SEC-PDEC-01 69.00
25 SEC-PDEC-02 92.00
35 SEC-PDEC-03 99.00
50 SEC-PDEC-04 158.00
70 SEC-PDEC-05 172.00
95 SEC-PDEC-06 200.00
120 SEC-PDEC-07 234.00
150 SEC-PDEC-08 370.00
185 SEC-PDEC-09 480.00
240 SEC-PDEC-10 570.00
300 SEC-PDEC-11 650.00
400 SEC-PDEC-12 820.00
500 SEC-PDEC-13 855.00