Octagon Box

อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กแปดเหลี่ยมที่ใช้สำหรับ ติดตั้งบนเพดานหรือผนังเพื่อยึดอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (โคมไฟ) หรือพัดลมหรือใช้เป็นจุดพักสายไฟฟ้าหรือจุดแยกสายไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมต่อ
  • ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE QTY / BOX @
SEC-OBN-01 ตื้น 1/2″x 3/4″x1/2″ 100 15
SEC-OBN-02 ตื้นทึบ 100 15
SEC-OBN-03 ตื้นก้นทะลุ 100
SEC-OBN-04 ลึก 1/2″x 3/4″x1/2″ 100 19
SEC-OBN-05 ลึกทึบ 100 19
SEC-OBN-06 ลึกก้นทะลุ 100