F.S. Box 4″x4″

เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 4″x4″

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์ขนาด 4″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้าหรือจุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ ใช้กับงานที่ต้องการความแข๊งแรงและมีความทนทาน
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร สามารถป้องกันละอองน้ำได้ (ไม่ควรใช้ เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ เป็นจุดยึดสวิทซ์ปลั๊กและเต้ารับในที่เปียกชื้น)
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE @
SEC-FS44-01 1/2″ 55
SEC-FS44-02 3/4″ 55
SEC-FS44-03 1″ 60