Cable Tie Mount

แป้นกาว

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ แป้นที่ใช้สำหรับ แปะยึดไว้ที่เพดานหรือผนังเพื่อรองรับเคเบิ้ลไทร์ตอนรัดสายไฟฟ้า
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี

 

Category:

Description

CATALOG NUMBER SIZE QTY/BAG @
SEC-CTM-01 20 MM. 1000 2
SEC-CTM-02 28 MM. 500 3