Cable Tie (Bandex)

เคเบิ้ลไทร์ Bandex

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ สายรัดที่ใช้สำหรับ รัดสายไฟฟ้า/สายเคเบิ้ลเข้าด้วยกัน หรือ รัดยึดเข้ากับสิ่งของต่างๆ เช่น เสา โครงเหล็ก หรือแป้นกาวเพื่อเก็บสายไฟให้เรียบร้อย โดยการสอดปลายสายรัดเข้าไปในหัวล็อคและดึงสายรัดให้กระชับกับสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล หรือ สิ่งของอื่นๆ
  • แข็งแรง ทนทาน
Category:

Description

Product Name Length (inch) Length (mm.) Width (mm.) QTY / Pack QTY / Box Product Code Unit Price (White) Product Code Unit Price (Black)
เคเบิ้ลไทร์ Bandex 3″ 75 2.4 100 60,000 BAN-CT0752C 0.20 BAN-CT075B2C 0.20
4″ 100 2.5 100 60,000 BAN-CT1002C 0.20 BAN-CT100B2C 0.20
4 3/4″ 120 2.5 100 50,000 BAN-CT1202C 0.40 BAN-CT120B2C 0.40
4 3/4″ 120 3.2 100 32,000 BAN-CT1203C 0.51 BAN-CT120B3C 0.51
5 2/4″ 140 3.2 100 28,000 BAN-CT1403C 0.55 BAN-CT140B3C 0.55
6″ 150 3.6 100 25,000 BAN-CT1503C 0.56 BAN-CT150B3C 0.56
7″ 180 3.6 100 17,000 BAN-CT1803C 0.72 BAN-CT180B3C 0.72
7 2/4″ 190 4.8 100 13,000 BAN-CT1904C 0.94 BAN-CT190B4C 0.94
8″ 203 3.2 100 22,000 BAN-CT2003C 0.70 BAN-CT200B3C 0.70
8″ 203 4.6 100 13,000 BAN-CT2004C 0.83 BAN-CT200B4C 0.83
10″ 250 4.8 100 12,000 BAN-CT2504C 1.56 BAN-CT250B4C 1.56
11″ 280 4.8 100 10,000 BAN-CT2804C 1.70 BAN-CT280B4C 1.70
11 7/8″ 300 7.6 100 5,000 BAN-CT3007C 3.26 BAN-CT300B7C 3.26
12″ 310 4.8 100 10,000 BAN-CT3104C 1.80 BAN-CT310B4C 1.80
13 1/2″ 340 7.6 100 5,000 BAN-CT3407C 3.80 BAN-CT340B7C 3.80
15″ 380 7.6 100 4,500 BAN-CT3807C 3.90 BAN-CT380B7C 3.90
15 3/16″ 385 4.8 100 9,000 BAN-CT3854C 2.85 BAN-CT385B4C 2.85
17 3/4″ 450 8.0 100 3,500 BAN-CT4508C 6.60 BAN-CT450B8C 6.60
21 11/16″ 550 8.0 100 2,500 BAN-CT5508C 10.00 BAN-CT550B8C 11.00
24″ 610 9.0 100 2,000 BAN-CT6109C 11.50 BAN-CT610B9C 12.75
28″ 710 9.0 100 1,800 BAN-CT7109C 14.50 BAN-CT710B9C 16.00
30″ 762 9.0 100 1,000 BAN-CT7629C 18.00 BAN-CT762B9C 20.00
32″ 812 9.0 100 1,000 BAN-CT8129C 18.90 BAN-CT812B9C 21.00
36″ 914 9.0 100 1,500 BAN-CT9149C 23.75 BAN-CT914B9C 26.25
46″ 1168 9.0 100 1,100 BAN-CT11689C 42.50 BAN-CT1168B9C 47.25
48″ 1219 9.0 100 1,000 BAN-CT12199C 50.00 BAN-CT1219B9C 55.50