Aluminium Ground Test Box (SEC)

กราวด์เทสบ๊อกซ์ อลูมิเนียม SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า โดยการเชื่อมต่อกราวด์เทสบ๊อกซ์อลูมิเนียมไว้ระหว่างสายไฟทองแดงและกราวด์หรอดทองแดงที่ถูกฝังลงดิน มียางรองฝาเพื่อป้องกันน้ำหรือฝุ่นละออง
  • ใช้ติดตั้งภายนอกตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี

 

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
กราวด์เทสบ๊อกซ์ อลูมิเนียม 9″ x 6″ x 3.5″ SEC-AGTB-01 1,750.00