Octagon Box 1 MM.

อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ รุ่นหนา 1 มม.

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กแปดเหลี่ยมที่ใช้สำหรับ ติดตั้งบนเพดานหรือผนังเพื่อยึดอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (โคมไฟ) หรือพัดลมหรือใช้เป็นจุดพักสายไฟฟ้าหรือจุดแยกสายไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมต่อ
  • ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE @
SEC-OB1M ตื้น 1/2″x 3/4″x1/2″ 30
SEC-OB1M ตื้นทึบ
SEC-OB1M ตื้นก้นทะลุ 32
SEC-OB1M ลึก 1/2″x 3/4″x1/2″ 38
SEC-OB1M ลึกทึบ
SEC-OB1M ลึกก้นทะลุ 40