Naked Fish Tape With / Without Wheel 1/8″ x 0.6″

ฟิตเทปเปลือยมีล้อ / ไม่มีล้อ

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ดึงสายไฟรอดผ่านท่อร้อยสายไฟฟ้า โดยการยึดสายไฟด้านหนึ่ง จากนั้นดึงสายไฟไปอีกด้านหนึ่ง (มักใช้ร่วมกับน้ำยาร้อยสายไฟฟ้าเพื่อลดแรงเสียดทานเวลาดึงสายไฟฟ้า)
  • มีล้อเพื่อช่วยในการเก็บฟิตเทปได้ง่ายขึ้น
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากลวดคุณภาพดี

Category:

Description

CATALOG NUMBER SIZE @
SEC-FITN-01 50 FEET 308
SEC-FITW-02 100 FEET 504
SEC-FITW-03 200 FEET 910
SEC-FITN-04 50 FEET + WHEEL(ล้อ) 462
SEC-FITW-05 100 FEET+  WHEEL(ล้อ) 770
SEC-FITW-06 200 FEET  +WHEEL(ล้อ) 1232