M.K. Box 3″x3″ / 3″x5″ (SEC)

เอ็ม.เค.บ๊อกซ์ 3″x3″ / 3″x5″ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กขนาด 3″x3″ และ 3″x5″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้า, จุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ, จุดแยกสายไฟฟ้า หรือจุดเชื่อมต่อ (ใช้กับหน้ากากฝาครอบแบบยุโรป)
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกผนัง ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • มีรุ่นความหนา 0.8 มม., 1.0 มม. และ 1.2 มม.
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Type QTY / Box Product Code Thickness 0.8 mm.
Unit Price
Product Code Thickness 1.0 mm.
Unit Price
Product Code Thickness 1.2 mm.
Unit Price
เอ็ม.เค.บ๊อกซ์ 3″x3″ ตื้น 1/2″ ล้วน 100 S-M308-01 15.00 SEC-M310-01 30.00 SEC-M312-01 54.00
ลึก 1/2″ x 3/4″ 100 S-M308-02 25.00 SEC-M310-02 45.00
เอ็ม.เค.บ๊อกซ์ 3″x5″ ลึก 3/4″ x 1/2″ x 3/4″ 100 S-M508-01 60.00 SEC-M510-01 80.00 SEC-M512-01 90.00