M.K. Box 3″x3″ / 3″x5″ 1 MM.

เอ็ม.เค.บ๊อกซ์ 3″x3″ / 3″x5″ รุ่นหนา 1 มม.

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กขนาด 3″x3″ และ 3″x5″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้าหรือจุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับหรือจุดแยกสายไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมต่อ (ใช้กับหน้ากากฝาครอบแบบยุโรป)
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกผนัง ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE @
SEC-MK1M-01 ตื้น 1/2″ล้วน 30
SEC-MK351M-01 ลึก 1/2″ x 3/4″ 75