Handy Box 2″x4″

แฮนดี้บ๊อกซ์ 2″x4″

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กขนาด 2″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้าหรือจุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับหรือจุดแยกสายไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมต่อ
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกผนัง ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE QTY / BOX @
SEC-HBN-01 ตื้น 1/2″ ล้วน 100 10
SEC-HBN-02 ตื้น 1/2″x 3/4″x1/2″ 100 10
SEC-HBN-03 ตื้นก้นทะลุ 100 11
SEC-HBN-04 ลึกทึบ 100 15
SEC-HBN-05 ลึก 1/2″  ล้วน 100 15
SEC-HBN-06 ลึก 3/4″  ล้วน 100 15
SEC-HBN-07 ลึก1/2″x3/4″x1/2″ 100 15
SEC-HBN-08 ลึกก้นทะลุ 100 16