Connect Dead End

แคล้มลูกตาล

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ แคล้มที่ใช้สำหรับ ยึดสายเมนเข้ากับเสาไฟฟ้าต้นแรก และ/หรือ เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายก่อนเข้าตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

CATALOG NUMBER SIZE @
SEC-CDE-01 25-35 MM. 40
SEC-CDE-02 50-70 MM. 70
SEC-CDE-03 95-120 MM. 110