Connect Dead End

แคล้มลูกตาล

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ แคล้มที่ใช้สำหรับ ยึดสายเมนเข้ากับเสาไฟฟ้าต้นแรก และ/หรือ เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายก่อนเข้าตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
แคล้มลูกตาล  25-35 mm. SEC-CDE-01 40.00
 50-70 mm. SEC-CDE-02 70.00
 95-120 mm. SEC-CDE-03 110.00