C-Channel

รางตัวซี

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ รางเหล็กรูปตัวซีที่ใช้สำหรับ ยึดติดกับเพดานหรือผนังของอาคารเพื่อรองรับการเดินท่อร้อยสายไฟ ใช้ควบคู่กับแคล้มประกับจับท่อบาง (EMT) /หนา (IMC) /หนาพิเศษ (RSC) สำหรับการจับท่อร้อยสายไฟ
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

 

Category:

Description

CATALOG NUMBER SIZE @
SEC-CCH-01 40 X 1200 X 25 (1 MM) 120
SEC-CCH 02 40 X 1200 X 40 (1 MM) 180
SEC-CCHS-01 40 X 1200 X 25 (1.4 MM) 250
SEC-CCHS-02 40 X 1200 X 40 (1.4 MM) 290