Handy Box 2″x4″ 1.2 MM.

แฮนดี้บ๊อกซ์ 2″x4″ รุ่นหนา 1.2 มม.

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ บ๊อกซ์เหล็กขนาด 2″x4″ ที่ใช้สำหรับ การเป็นจุดพักสายไฟฟ้าหรือจุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับหรือจุดแยกสายไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมต่อ
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกผนัง ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือพื้นที่แห้ง
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE @
SEC-HB12-01 ตื้น 1/2″ ล้วน 36
SEC-HB12-02 ตื้น 1/2″x 3/4″x1/2″ 36
SEC-HB12-03 ตื้นก้นทะลุ 38
SEC-HB12-04 ลึกทึบ 44
SEC-HB12-05 ลึก 1/2″  ล้วน 44
SEC-HB12-06 ลึก 3/4″  ล้วน 44
SEC-HB12-07 ลึก1/2″x3/4″x1/2″ 44
SEC-HB12-08 ลึกก้นทะลุ 46